Neuropsykiatrinen valmennus

- ratkaisujen löytämistä arjen haasteisiin

Mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnan ohjauksen taitoja siten, että hänen arkensa olisi sujuvampaa ja hän omaisi riittävät elämänhallinnan taidot pärjätäkseen yhteiskunnassa. Työskentelyotteemme neuropsykiatrisessa valmennuksessa on ratkaisukeskeinen; pyrimme löytämään jokaisen asiakkaan kanssa hänelle sopivat yksilölliset ratkaisut, yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa laatimiin tavoitteisiin. Valmennuksen kohteena voi olla oikeastaan mikä tahansa asia, johon asiakas kokee kaipaavansa uusia toimintatapoja ja enemmän hallintaa.

 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan hyödyntää asiakkaiden kanssa, joilla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, mutta sitä voidaan hyödyntää myös hyvin monenlaisten elämänhallinnan haasteiden yhteydessä. Ratkaisukeskeinen valmennuksellinen työote on osa koko asiakkuusprosessia. Sitä lähdetään toteuttamaan heti sijoituksen alusta saakka määrittelemällä yhdessä lapsen, hänen vanhempiensa sekä sijoittavan tahon kanssa tavoitteet ja välitavoitteet, joita kohti yhdessä ryhdytään kulkemaan. Matkalla huomataan ne asiat, jotka toimivat lapsen ja perheen vahvuuksina ja voimavaroina. Näitä asioita vahvistetaan edelleen, jolloin onnistumisen kokemukset ruokkivat lisää onnistumisia. Vahvuuksien kautta yleensä löytyvät myös ratkaisut haastaviin tilanteisiin ja asioihin.

 

Pienessä tammenterhossa on jo itsessään voima ja potentiaali suureksi tammeksi kasvamiseen. Tammenterhon on kuitenkin saatava valoa, vettä ja ravintoa kasvaakseen vahvaksi puuksi. Myös meissä ihmisissä on valmiina vahvuudet ja kyvyt, joita tarvitsemme elämässä, meidän on saatava vain oikeanlaista tukea, rohkaisua ja opastusta, selvitäksemme eteen tulevista haasteista ja saadaksemme meissä piilevät voimavarat käyttöön. Valmennus lähtee luottamuksesta valmennettavan kykyihin. Valmentajan tarvitsee vain auttaa valmennettavaansa saamaan nämä kyvyt parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.”

Anitta Huotari & Eeva-Liisa Tamski, Tammenterhon tarinoita. Kirja valmennuksesta. s. 1