Lastensuojeluyksikkö Välke

Lastensuojeluyksikkö Välke on kodinomainen, 0-18 vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettu sijaishuoltoyksikkö Kokkolassa, Ventuksen rauhallisella asuinalueella.

Lastensuojeluyksikkö Välkkeen toiminta-ajatuksena on tarjota sekä huostaan otetuille että avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö kodinomaisessa yksikössä, rauhallisessa miljöössä. Toiminnan keskiössä on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen turvaaminen. Lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa huomioidaan kunkin lapsen ikä sekä yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Työn toteuttamista ohjaavat yhdessä lapsen sosiaalityöntekijän ja vanhempien kanssa laaditut tavoitteet.   

Yksikön toiminta on monipuolista. Lasten ja nuorten arkeen kuuluu koulun ja kotiaskareiden lisäksi monenlaista toimintaa henkilökohtaisten mieltymysten ja tavoitteiden mukaan. Välkkeessä jokainen lapsi on tähti, mutta yhdessä tekeminen on suuressa roolissa.

Välkkeen aikuiset ovat koulutukseltaan sosionomeja, yhteisöpedagogeja, lähihoitajia sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan ohjaajia. Erityisenä vahvuutena Välkkeessä on neuropsykiatrinen osaaminen, koska 7 ohjaajistamme on kouluttautunut myös neuropsykiatrisiksi valmentajiksi vuonna 2020. Neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehys korostuu toisaalta tavoitteellisessa valmentavassa työotteessa, mutta myös ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa, jolla lapset ja heidän mahdolliset haasteensa kohdataan.

Välkkeessä jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone, jossa on runsaasti tilaa omille tavaroille. Asukkailla on myös mahdollisuus vaikuttaa oman huoneen sisustukseen esimerkiksi erilaisten sisustustekstiilien valinnalla. Välkkeen asukkaiden käytössä on runsaasti myös yhteisiä tiloja, kuten olohuone, askarteluhuone sekä poreammeella varustettu kylpyhuone. Piha-alueella on huomioitu etenkin kesällä oleskelun mahdollisuus mukavaa tekemistä unohtamatta.

Turvallisuuden tunteen lisäämiseksi yksikköön on asennettu jo rakennusvaiheessa sprinkerijärjestelmä.

Lapset ja nuoret elävät Välkkeessä omaa arkeaan, jonka sujuvuudesta yksikössä työskentelevät aikuiset huolehtivat. Selkeä päivä- ja viikkojärjestys luovat ennakoitavuutta lasten elämään, samoin kuin kerran viikossa järjestettävä asukkaiden viikkopalaveri, jossa tulevan viikon asioita käydään lävitse.

Lapset ja nuoret harjoittelevat aikuisten tuella sellaisia taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan viimeistään siinä vaiheessa kun he itsenäistyvät. Näitä taitoja ovat esimerkiksi oman huoneen ja pienen vastuualueen siivous sekä ruoanlaittovuoro, jossa harjoitellaan aikuisen kanssa ruoanlaittamista valmistamalla päivällistä koko yksikön väelle.

Jokaiselle Välkkeen asukkaalle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka perehtyvät omaohjattavansa asioihin muita ohjaajia syvällisemmin. Omaohjaajan tehtäviin kuuluu myös lapsen tavoitteiden esiin tuominen työryhmässä sekä lapsen edistymisen seuranta matkalla kohti hänen tavoitteitaan.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisessa Välkkeessä käytetään Kuntaliiton kehittämää ARVOA-menetelmää. ARVOA-kysely tehdään joka toinen kuukausi jokaisen asukkaan kanssa. Lapset Puheeksi -menetelmää Välkkeessä käytetään etenkin sijoituksen alkuvaiheessa, kun kerätään tietoa asiakkaana olevan lapsen tilanteesta ja kartoitetaan lapsen ja vanhempien toiveita sijaishuollon osalta.

Yksikön johtaja, Kristiina Koivusalo

 

Lastensuojeluyksikkö Välkkeen yksikön johtajana toimii sosionomi (AMK) Kristiina Koivusalo. Hän on työskennellyt Välkkeen vastuuhenkilönä jo vuodesta 2012 saakka. Kristiina on innokas opiskelemaan koko ajan jotain uutta, joten sosionomin tutkinnon lisäksi hän on erikoistunut Lastensuojelun sijaishuoltoon ja Perhetyöhön, suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä suorittanut perusopinnot psykologiasta, sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Näiden lisäksi Kristiina on Personal Trainer, Psyykkinen valmentaja, Mindcoach ja Neuropsykiatrinen valmentaja.